Privatumo politika

Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės dziugasgym.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojai, UAB sporto centras „Džiugas“ (toliau - Sporto centras “Džiugas Gym”) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Sporto centras “Džiugas Gym” socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti Sporto centras “Džiugas Gym” rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys Sporto centras “Džiugas Gym” renginiuose, kandidatai dalyvaujantys Sporto centras “Džiugas Gym” atrankose, treneriai, partnerių/tiekėjų darbuotojai (toliau – Klientai), bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurių privaloma laikytis Klientams.

Apie Sporto centrą “Džiugas Gym”

UAB sporto centras „Džiugas“, juridinio asmens kodas 304175295, buveinė adresu Masčio g. 9-2, Telšiai, LT-87139, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Telšių filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas info@dziugasgym.lt.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Sporto centro “Džiugas Gym” apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie Klientus Sporto centras “Džiugas Gym” renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Sporto centru “Džiugas Gym” nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Sporto centras “Džiugas Gym” susipažįsta Klientui susisiekus su Sporto centro “Džiugas Gym” socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Sporto centro “Džiugas Gym” socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Asmens duomenys, tvarkomi teikiant paslaugas

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenų tvarkymo pagrindas

Sutarties sudarymas, paslaugų pardavimas ir teikimas

Vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, paslaugos aprašymas, prekė, kaina, kiekis, mokėjimo būdas, suteikta nuolaida), darbovietė; tėvų (jei paslaugų gavėjas nepilnametis asmuo) vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, telefono numeris, kortelės numeris, abonemento tipas, trukmė, pobūdis, apsilankymų skaičius, likusių apsilankymų skaičius, data, abonemento galiojimo data, sąskaita – faktūra ir joje nurodyti duomenys, kliento prašymai, IP adresas (kai sutartis sudaroma internetu), informacija apie prekių grąžinimą ar sutarties, sudarytos elektroninių ryšių priemonėmis atsisakymą.

Sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

Kliento paskyros duomenys 5 metai nuo kliento paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros arba kliento paskutinio pirkimo dienos.

Kiti duomenys - 5 metai nuo paskutinio pirkimo dienos.

Sutarties vykdymas

 

Šie duomenys yra būtini, jų nepateikus, negalėsime Jums tinkamai suteikti paslaugų.

 

 

 

Kai paslauga teikiama vaikui – informacija apie vaiko sveikatą (paslaugų teikėjui keliami reikalavimai, susiję su vaikų sveikata).

Be šios informacijos Sporto centras “Džiugas Gym” negalės priimti vaikų sportuoti.

Iki narystės pabaigos.

Sutarties vykdymas ir būtinybė tvarkyti duomenis dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių.

Narystės pratęsimas

Gydytojo pažyma apie ligą, pažyma apie karo tarnybą, pažyma apie nėštumą. 

Šių duomenų pateikimas nėra privalomas ir Jūs galite pasirinkti teikti duomenis ar ne, tačiau jų pateikus, negalėsite pasinaudoti paslaugų sutartyje numatyta privilegija prasitęsti narystės galiojimą.

Iki narystės pabaigos.

Sutikimas

Užkrečiamųjų ligų plitimo prevencija ir galimybės sportuoti įvertinimas

Sveikatos pažyma (šis dokumentas yra svarbus, siekiant užtikrinti visų Klientų interesus ir užkirsti kelią užkrečiamų ligų plitimui, taip pat gauti informacijos apie Jūsų galimybę sportuoti).

Šių duomenų pateikimas nėra privalomas ir Jūs galite pasirinkti teikti duomenis ar ne.

Kliento narystės galiojimo laikotarpis ir viena diena po jo pasibaigimo. Vienkartinio apsilankymo atveju – viena diena po apsilankymo.

Sutikimas

Personalizuotos įvadinės treniruočių programos sudarymas

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, lytis, siekiamas tikslas, Sporto centras “Džiugas Gym” (privalomi duomenys).

Nesaugoma.

Sutikimas

 

Amžius, svoris, ūgis, kiek kartų per dieną maitinamasi, kiek valandų miegama, ligos, kuriomis sirgo Klientas (pažymima sąraše) (duomenys renkami tik esant Jūsų sutikimui, kurių nepateikus sudaryta programa gali neatitikti Jūsų fizinės būklės)

 

Sutikimas

Klientų identifikavimo, patenkant į Sporto centrą “Džiugas Gym”, tikslas

(Sutartyje reikalaujama, kad klientas pasirinktų vieną iš identifikavimosi patenkant į sporto centrą būdų savo nuožiūra. Jei nepateiksite asmens tapatybės dokumento arba neleisite daryti Jūsų fotonuotraukos, negalėsime Jūsų identifikuoti).

Elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pavardė, vardas, asmens nuotrauka, telefono numeris, asmens tapatybės dokumentas (tik parodomas, jei asmuo nesutiko būti identifikuojamas kitu būdu).

Narystės galiojimo laikotarpis

Sutartis

Skolų administravimas

Vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, įsiskolinimo suma, įsiskolinimo susidarymo aplinkybės, skolos padengimo aplinkybės.

Iki visiško įsiskolinimo padengimo ir 10 metų pasibaigus šiam laikotarpiui.

Sutarties vykdymas

Duomenis apie Jus mes galime gauti ir iš Jūsų darbdavių, jei Jūs esate galutinis paslaugos gavėjas, bet sutartis sudaryta tarp Sporto centras “Džiugas Gym” ir Jūsų darbdavio.

Tiesioginė rinkodara

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Sporto centro “Džiugas Gym” siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Sporto centro “Džiugas Gym” paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, kviesime dalyvauti pardavimų skatinimo akcijose, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime apie Sporto centro “Džiugas Gym” naujienas, paslaugų teikimo tvarką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Sporto centras “Džiugas Gym” tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų); duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai, laimėtojo gyvenamosios vietos adresas (privalomi, kai dalyvaujama akcijose); adresą, lytį, šeimyninę padėtį, darbovietę, vaikų skaičių (duomenys pateikiami Jūsų nuožiūra).

Esant Jūsų sutikimui asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais yra perduodami  UAB sporto centras “Džiugas”.

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 1 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami. Kai organizuojama loterija – duomenys tvarkomi kol bus išaiškintas laimėtojas, o laimėtojo duomenys – 5 metus po laimėjimo.

Jei esate mūsų Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Sporto centro “Džiugas Gym” tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums el. paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu info@dziugasgym.lt.

Jei Jums yra 14 metų, Jūs patys galite išreikšti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, tačiau, jei Jums dar nėra 14 metų, prašysime Jūsų tėvų sutikimo. Tokiu atveju prašysime Jūsų nurodyti Jūsų tėvų ar globėjų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, kuriems išsiūsime paklausimą dėl minėto sutikimo. Šiame punkte įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi Sporto centras “Džiugas Gym” 1 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų duomenys yra perduodami šioms bendrai įmonių grupei priklausančioms įmonėms:

Įmonės pavadinimas

Duomenys

Pagrindas

Kiek laiko saugomi 

duomenys

Duomenų apsaugos pareigūnas 

ir jo kontaktai

UAB sporto centras “Džiugas”

Kliento vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris

Sutikimas

1 metai nuo sutikimo gavimo

info@dziugasgym.lt.

Jūsų el. pašto adresas bei telefonas yra teikiami socialinės žiniasklaidos tinklams „Facebook“ ir „Instagram“, kad Jums būtų rodoma Sporto centras “Džiugas Gym” reklama.

Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Sporto centru “Džiugas Gym”. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Norėdami susisiekti su mumis Interneto svetainėje mums pateiksite elektroninio pašto adresą, pavardę, telefono numerį, vardą, žinutę ar komentaro tekstą.

Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su jumis nebus įmanoma susisiekti.

Atkreipkite dėmesį, kad svetainėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Susirašinėjimas saugomas vienerius metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Neužmirškite pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

 • Absoliučiai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o Sporto centras “Džiugas Gym” užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.
 • Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. Šie slapukai leidžia Sporto centras “Džiugas Gym” atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Sporto centras “Džiugas Gym” pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
 • Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę, kad Sporto centras “Džiugas Gym” galėtų pritaikyti pateikiamą turinį Klientų poreikiams, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

Trečiųjų šalių paslaugos

Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Dalyvavimas Sporto centro “Džiugas Gym” renginiuose

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka ar video medžiaga bus naudojami pranešant visuomenei apie Sporto centro “Džiugas Gym” renginius bei skatinant Sporto centro “Džiugas Gym” žinomumą. Mes pasižadame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Sporto centro “Džiugas Gym” socialinės žiniasklaidos paskyrose, Internetiniame puslapyje.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Sporto centras “Džiugas Gym” neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos trejus metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

Dalyvavimas atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

Turto ir asmenų apsauga

Siekiant apsaugoti Klientų, lankytojų, darbuotojų saugumą, Klientų, lankytojų, darbuotojų ir Sporto centro “Džiugas Gym” turtą, siekiant užfiksuoti ir išlaikyti incidentų (turto sugadinimo, vagysčių, neteisėtų veiksmų, susižalojimo atvejų, nelaimingų atsitikimų ir pan.) įrodymus ir juos tirti, Sporto centras “Džiugas Gym” tvarko vaizdo duomenis, jų įrašymo datą. Šie duomenys tvarkomi 14 dienų nuo jų surinkimo Sporto centras “Džiugas Gym” teisėto intereso pagrindu. Apie Sporto centro “Džiugas Gym” vykdomą vaizdo stebėjimą perspėja specialūs ženklai.

Sporto centro “Džiugas Gym” sutarčių su partneriais vykdymas

Sporto centras “Džiugas Gym” tvarko savo tiekėjų ar paslaugų teikėjų (juridinių asmenų) darbuotojų ir tiekėjų ar paslaugų teikėjų (fizinių asmenų) asmens duomenis, siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą tarp Sporto centro “Džiugas Gym” ir paslaugų teikėjo. Sporto centras “Džiugas Gym” tvarkys tokius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, data, kitus duomenis, susijusius su sutarties vykdymu.

Kai tvarkomi Sporto centro “Džiugas Gym” paslaugų teikėjo ar tiekėjo darbuotojų duomenys, duomenų tvarkymo pagrindas yra Sporto centr0 “Džiugas Gym” teisėtas interesas.

Jei esate treneris ir teiksite paslaugas Sporto centre “Džiugas Gym”, mes tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, informacija apie teistumą, gyvenamosios vietos adresas, nuotrauka, telefono numeris, e-paštas, išsilavinimas (mokymosi įstaigos, įgytas(-i) mokslinis(-iai) laipsnis(-iai)), honoraro dydis, kalbų mokėjimas bei kiti susiję įgūdžiai. Šiuos duomenis tvarkysime sutarties vykdymo arba sutikimo pagrindu, kurį išreikšite pateikdami duomenis.

Jei Jūs teikiate paslaugas, kaip fizinis asmuo, Sporto centras “Džiugas Gym” Jūsų duomenis tvarkys sutarties vykdymo pagrindu.

Šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi tol kol tęsiasi sutartis. Jei asmens duomenys yra nurodyti sutartyse, duomenys saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti el. laišku info@dziugasgym.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.

Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų Jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų teisės

Jūs turite tam tikrų teisių savo asmens duomenų atžvilgiu, taigi šiame skyriuje suteikiame daugiau informacijos apie tokias teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu: info@dziugasgym.lt.

Sporto centras “Džiugas Gym” nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Sporto centras “Džiugas Gym” atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 • Teisė atšaukti sutikimą. Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šiuo el. pašto adresu: info@dziugasgym.lt.
 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis. Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo el. pašto adresu: info@dziugasgym.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. 
 • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos. Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
  • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
  • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu info@dziugasgym.lt. Mes Jus užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, informuojame, kad galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktai www.ada.lt).

Atsakomybė

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu info@dziugasgym.lt

Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.