Sporto centro “Džiugas Gym” taisyklės

1. Sporto centras "Džiugas Gym" įmonės kodas nr.: 304175295, esančio adresu Masčio g. 9-2, Telšiai (toliau - sporto centras) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi sporto centro paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis sporto centro paslaugomis (toliau - Lankytojas), privalo susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis sporto centro paslaugomis, nepilnametis Lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Lankytojo sporto centrui bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį sporto centre, bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.

2. Lankytojai, norintys naudotis sporto centro paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigyti terminuotą abonementą (toliau - Abonementas). Įsigyjant Abonementą, Lankytojas pateikia asmens dokumentą ir duomenis apie save (vardas, pavardė, tel. Nr). Lankytojo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys užregistruojami sporto centro lankytojų apskaitos sistemoje bei žurnale sporto paslaugų sutarties sudarymo tikslu. Taip pat lankytojui suteikiama sporto centro praėjimo kortelė kaip lankytojo identifikavimo priemonė. Lankytojas gali suteikti informaciją apie gyvenamajį mikrorajoną statistikos tikslu. Kiekvieną karta lankytojas užėjęs privalo atsižymėti terminale (priglaudžiant kortelę prie skaitytuvo).

3. Abonemento galiojimo laikas gali būti stabdomas pries tai raštu informavus sporto klubą tokia tvarka:

 • 1 mėnesio Abonementas nestabdomas jokiu atveju;
 • 3 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 1 kartą ne daugiau kaip 7 dienoms;
 • 6 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 1 kartą ne daugiau kaip 14 dienų;
 • 12 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 2 kartus ne daugiau kaip 30 dienų.

4. Įsigijus Abonementą, Lankytojas privalo pradėti lankyti sporto klubą ne vėliau kaip per 10 dienų. Praėjus 10 dienų po apmokėjimo ir neapsilankius sporto klube, Abonementas aktyvuojamas automatiškai ir pradedamas skaičiuoti jo galiojimo laikas. Pinigai už nepanaudotą Abonementą negrąžinami.

5. Lankytojai, įsigiję vienkartinį arba pilną Abonementą įleidžiami į Sporto centrą nuo 7 val. iki 22 val. darbo dienomis, ir nuo 9 val. iki 18 val. savaitgaliais bei švenčių dienomis Sporto centro administracija pasilieka teisę keisti Sporto centro darbo laiką, atsižvelgiant į švenčių ir poilsio dienas, ne vėliau kaip prieš dvi dienas skelbimu apie tai informavus Lankytojus.

6. Apsilankymo trukmė sporto centre neribojama. Prieš pradedant lankytis Rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis sporto centro paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis sporto centre, tenka Lankytojui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.

*Asmenims iki 18 m. būtina pristatyti raštišką tėvų ar globėjų sutikimą, kuris patvirtina, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia sportuoti sporto centre ir prisiimą visą atsakomybę už nepilnamečio padarytą žalą sau, sporto centrui ir/ar tretiesiems asmenims.

7. Asmeninius daiktus lankytojai palieka rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Sporto centras neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti Lankytojo daiktai Sporto centre saugomi 30 dienų.

8. Lankytojai privalo saugoti raktus nuo persirengimo spintelės ir įėjimo korteles, nesugadintą raktą privalo grąžinti prieš išeidamas iš sporto centro. Vienkartinis mokestis už pamestą/sugadintą raktą/kortelę – 10 eurų. Neatsiskaičius už pamestus/sugadintus daiktus, Lankytojo abonementas tampa negaliojančiu.

9. Vaikai iki 7 metų į sporto centrą neįleidžiami; vaikai iki 14 metų, įsigiję lankytojo abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą, į sporto centrą įleidžiami tik su tėvais ar globėjais, įsigijusiais lankytojo abonementą arba vienkartinio apsilankymo paslaugą.

10. Lankytojai sporto centro patalpose privalo:

 • dėvėti tik sportui skirtus drabužius, bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę (ne lauko), draudžiama sportuoti basomis, avėti futbolo sportinius batelius ar pliažo šlepetes;
 • susipažinti su esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais, bei naudoti sporto centro inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Esant bet kokiems neaiškumams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto centro darbuotojus dėl informacijos suteikimo;
 • prieš atliekant pratimą, privaloma ant treniruoklio pasitiesti savo rankšluostį;
 • draudžiama mėtyti štangų skridinius, svarmenis ant grindų;
 • pernešant štangas, svarmenis, būtina apsižiūrėti, ar nebus kliudoma kitiems besitreniruojantiems nariams;
 • atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, svarmenis sudėti į numatytą vietą;
 • atliekant nugaros ir kojų pratimus su dideliais pasipriešinimais, rekomenduojama naudoti specialų nugaros diržą;
 • draudžiama daryti pratimus su maksimaliais svoriais be trenerio ar partnerio pagalbos;
 • draudžiama naudoti neveikiančius treniruoklius;
 • netrukdyti kitiems sporto centro lankytojams naudotis teikiamomis sporto centro paslaugomis;
 • nedelsiant informuoti sporto centro darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.

11. Lankytojams sporto centro patalpose draudžiama:

 • būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų;
 • fotografuoti ar filmuoti be sporto centro administracijos raštiško leidimo;
 • įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti.

12. Sporto centras turi teisę Lankytojams, nesilaikantiems šių taisyklių 8, 9, 10, 11 punktų, nutraukti bei nepratęsti Abonemento galiojimo ir pažeidusio taisykles Lankytojo neįleisti į Sporto centrą.