Sporto centro “Džiugas Gym” taisyklės

TAISYKLĖS

 1. UAB Sporto centras "Džiugas", įmonės kodas nr.: 304175295, esančio adresu Masčio g. 9-2, Telšiai (toliau - sporto centras) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi sporto centro paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis sporto centro paslaugomis (toliau - Lankytojas), privalo susipažinti su Taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu.
 2. 15 – 17 metų Klientai treniruoklių salėje gali sportuoti ir būti tik pateikę vieno iš tėvų ar globėjų rašytinį prašymą. Pasirašant sutartį, mokėtojas gali būti tik pilnametis asmuo. Tokiu atveju tėvai/globėjai prisiima visą riziką, susijusią su 15-17 metų amžiaus Kliento sveikata ar bet kokia žala jų sveikatai ir gyvybei, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl sporto centro kaltės.
 3. Lankytojai, norintys naudotis sporto centro paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigyti terminuotą abonementą (toliau - Abonementas). Įsigyjant Abonementą, Lankytojas pateikia asmens dokumentą ir duomenis apie save (vardas, pavardė, tel. nr). Lankytojo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys užregistruojami sporto centro lankytojų apskaitos sistemoje bei žurnale sporto paslaugų sutarties sudarymo tikslu. Taip pat lankytojui suteikiama sporto centro praėjimo kortelė kaip lankytojo identifikavimo priemonė. Lankytojas gali suteikti informaciją apie gyvenamąjį mikrorajoną statistikos tikslu. Kiekvieną kartą lankytojas užėjęs privalo atsižymėti terminale (priglaudžiant kortelę prie skaitytuvo).
 4. Klientai, norintys pasinaudoti studentams, senjorams ar negalią turintiems asmenims suteikiama nuolaida Narystei įsigyti, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
 5. Abonemento galiojimo laikas gali būti stabdomas prieš tai raštu informavus sporto klubą tokia tvarka:
 • mėnesio Abonementas nestabdomas jokiu atveju;
 • 3 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 1 kartą ne daugiau kaip 7 dienoms;
 • 6 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 1 kartą ne daugiau kaip 14 dienų;
 • 12 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 2 kartus ne daugiau kaip 30 dienų.
 1. Įsigijus Abonementą, Lankytojas privalo pradėti lankyti sporto centrą per 1 dieną nuo jo įsigijimo, išskyrus atvejus, kada abonemento pradžia yra laikoma kita sutarta data. Praėjus 1 dienai po apmokėjimo ir neapsilankius sporto centre, Abonementas aktyvuojamas automatiškai ir pradedamas skaičiuoti jo galiojimo laikas.
 2. Lankytojai, įsigiję vienkartinį arba pilną Abonementą įleidžiami į sporto centrą nuo 8 val. iki 22.30 val. darbo dienomis, ir nuo 10 val. iki 16 val. šeštadieniais bei švenčių dienomis sporto centro administracija pasilieka teisę keisti sporto centro darbo laiką, atsižvelgiant į švenčių ir poilsio dienas, ne vėliau kaip prieš dvi dienas skelbimu apie tai informavus Lankytojus. Minėtas skelbimas yra pakabinamas sporto centro skelbimų lentoje, sporto centro socialinio tinklo Facebook paskyroje bei Lankytojai informuojami asmeniškai.
 3. Apsilankymo trukmė sporto centre neribojama. Prieš pradedant lankytis Rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis sporto centro paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis sporto centre, tenka Lankytojui.Sporto centras neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus atvejus jeigu ši žala atsirado dėl sporto centro ar jo darbuotojų kaltės.

*Asmenims iki 18 m. būtina pristatyti raštišką tėvų ar globėjų sutikimą, kuris patvirtina, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia sportuoti sporto centre ir prisiimą visą atsakomybę už nepilnamečio padarytą žalą sau, sporto centrui ir/ar tretiesiems asmenims.

 1. Asmeninius daiktus lankytojai palieka rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Sporto centras neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti Lankytojo daiktai sporto centre saugomi 30 dienų. o po to sunaikinami. Rasti dokumentai perduodami policijai. Apie rastus daiktus klientai informuojami skelbimu kuris yra pakabinamas sporto centro skelbimų lentoje, sporto centro socialinio tinklo Facebook paskyroje.
 2. Lankytojai privalo saugoti raktus nuo persirengimo spintelės ir įėjimo korteles, nesugadintą raktą privalo grąžinti prieš išeidamas iš sporto centro. Vienkartinis mokestis už pamestą/sugadintą raktą/kortelę – 10 eurų.
 3. Vaikai iki 7 metų į sporto centrą neįleidžiami; vaikai iki 14 metų, įsigiję lankytojo abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą, į sporto centrą įleidžiami tik su tėvais ar globėjais, įsigijusiais lankytojo abonementą arba vienkartinio apsilankymo paslaugą.
 4. Lankytojai sporto centro patalpose privalo:
 • Prieš naudojantis sporto centro įranga ir inventoriumi, susipažinti su ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus sporto centro darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
 • dėvėti tik sportui skirtus drabužius, bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę (ne lauko), draudžiama sportuoti basomis, avėti futbolo sportinius batelius ar pliažo šlepetes;
 • susipažinti su esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais, bei naudoti sporto centro inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Esant bet kokiems neaiškumams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto centro darbuotojus dėl informacijos suteikimo;
 • Prieš pasirinkdamas konkrečias sporto centro Paslaugas, atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t. y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti sporto centrą bei naudotis jo teikiamomis Paslaugomis.
 • Klientai, naudodamiesi sporto centre esančiomis priemonėmis bei Paslaugomis, privalo savarankiškai pasirinkti fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
 • prieš atliekant pratimą, privaloma ant treniruoklio pasitiesti savo rankšluostį;
 • draudžiama mėtyti štangų skridinius, svarmenis ant grindų;
 • pernešant štangas, svarmenis, būtina apsižiūrėti, ar nebus kliudoma kitiems besitreniruojantiems nariams;
 • atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, svarmenis sudėti į numatytą vietą;
 • atliekant nugaros ir kojų pratimus su dideliais pasipriešinimais, rekomenduojama naudoti specialų nugaros diržą;
 • draudžiama daryti pratimus su maksimaliais svoriais be trenerio ar partnerio pagalbos;
 • draudžiama naudoti neveikiančius treniruoklius;
 • netrukdyti kitiems sporto centro lankytojams naudotis teikiamomis sporto centro paslaugomis;
 • nedelsiant informuoti sporto centro darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.
 1. Lankytojams sporto centro patalpose draudžiama:
 • būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų;
 • fotografuoti ar filmuoti be sporto centro administracijos raštiško leidimo;
 • įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti.
 1. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad sporto klubo treniruoklių salėje jis dirbs (sportuos) savarankiškai, pats pasirinkdamas konkrečius sporto treniruoklius, įrankius, įrengimus, taip pat fizinį krūvį pagal savo individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Sporto klubo darbuotojų treniruoklių salėje nebus, Kliento treniruotė treniruoklių salėje nebus prižiūrima.
 2. Atsižvelgiant į sporto klubo darbo ir klientų aptarnavimo specifiką ir į tai, kad Klientai savarankiškai naudojasi sporto klubo paslaugomis, Klientai yra informuoti ir sutinka, kad atskiromis Sveikatingumo klubo darbo valandomis Sveikatingumo klubo patalpose gali nebūti jo darbuotojų.